Page ARCHIVE

Wpływ wapnia i wapnowania na plonowanie roślin

Wapń jest dominującym kationem zarówno w kompleksie sorpcyjnym, jak i roztworze glebowym gleb uprawnych. O zawartości wapnia w glebie decyduje głównie rodzaj skały macierzystej, z jakiej powstała gleba oraz stopień zaawansowania w niej procesów wietrzenia i przemywania. Najczęściej zwartość wapnia w roztworze glebowym wynosi 200 – 300 mg Ca2+∙dm-3. Przy czym naturalne i związane z...

Odchwaszczanie zbóż ozimych od fazy trzech liści

Bogata oferta herbicydów przeznaczonych do jesiennego odchwaszczania zbóż ozimych pozwala na przeprowadzenie zabiegu w każdym terminie. Jeśli nie opryskaliśmy plantacji wczesną jesienią (do fazy 3 liści), to możemy z powodzeniem wykonać zabieg w późniejszym terminie. Zaletą późniejszych zabiegów w okresie jesiennym jest fakt, że wiele chwastów już powschodziło i znajduje się w fazach starszych niż liścienie, dzięki czemu łatwiej je zidentyfikować. Pozwala to uniknąć błędów...

Gdy minie optymalny termin siewu pszenicy

The generated Lorem Ipsum is therefore always free from repetition injected humour, or non-characteristic words etc.