NASZE PRODUKTY

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

Oferujemy Państwu środki ochrony roślin wszystkich dostępnych producentów, oraz ich tańsze odpowiedniki. Nasi doradcy pomogą w ustaleniu prawidłowego dawkowania preparatów dostosowanych do potrzeb upraw i wymagań glebowych. Posiadamy również środki zaliczane do toksycznych i bardzo toksycznych. Dysponujemy programem FLAMINGO, dzięki któremu szybko uzyskujemy informacje na temat danego produktu, rejestracji, możliwości stosowania i spektrum działania.

Odbieramy i przekazujemy do utylizacji puste opakowania po środkach ochrony roślin.

nawozy5.png

W naszej ofercie:

  • FUNGICYDY– to środki grzybobójcze, mające szerokie zastosowanie w ochronie upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych przed chorobotwórczymi patogenami, jak również służące do dezynfekcji gleby oraz powierzchni magazynowanych.
  • INSEKTYCYDY –są to substancje chemiczne i mikrobiologiczne używane do zwalczania szkodliwych owadów. Mogą być to związki pochodzenia naturalnego, lub syntetyczne.
  • HERBICYDY– to środki przeznaczone do zwalczania chwastów. Większość herbicydów to preparaty selektywne, zwalczające określone grupy roślin, a nie niszczące rośliny uprawnej, przeznaczone są do zwalczania tylko chwastów jednoliściennych lub dwuliściennych, a także określonych gatunków chwastów. Stosuje się również środki nieselektywne- zwalczające wszystkie rośliny.
agriculture-89168_1920-1.jpg
  • AKARYCYDY– to chemiczne środki stosowane do zwalczania szkodliwych roztoczy w uprawach roślin. Są to preparaty działające wybiórczo na poszczególne stadia rozwojowe – jaja, larwy i osobniki dorosłe roztoczy lub też zwalczające wszystkie stadia.
  • ADIUWANTY– to substancje, które stosuje się łącznie ze środkami ochrony roślin lub nawozami w celu poprawienia jakości zabiegu. Adiuwanty same w sobie nie zwalczają patogenów, ani nie odżywiają roślin. Powodują natomiast zmianę właściwości fizycznych cieczy roboczej.
  • REGULATORY WZROSTU– nazywane są również fitohormonami, czyli hormonami roślinnymi. Te substancje wzrostowe są charakterystycznymi związkami organicznymi, które zostają wytwarzane przez rośliny. Występują w tkankach roślin w bardzo małych stężeniach, a ich działanie polega na stymulowaniu: pobudzaniu lub hamowaniu przebiegu różnych procesów fizjologicznych. Do najważniejszych regulatorów wzrostu i rozwoju roślin zalicza się: auksyny, giberliny, cytokininy, kwas abscysynowy i etylen.
nawozy4.jpg